Elevated faecal calprotectin does not differentiate between inflammatory bowel disease and a juvenile polyp

Marieke Zijlstra, Vincent Pluimakers, Peter Nikkels, Victorien Wolters, Roderick Houwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e22-e23
TijdschriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit