Elevated levels of polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells in patients with glioblastoma highly express S100A8/9 and arginase and suppress T cell function

Paul R. Gielen, Barbara M. Schulte, Esther D. Kers-Rebel, Kiek Verrijp, Sandra A.J.F.H. Bossman, Mark Ter Laan, Pieter Wesseling, Gosse J. Adema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

109 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elevated levels of polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells in patients with glioblastoma highly express S100A8/9 and arginase and suppress T cell function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology