Elucidation of a novel pathogenomic mechanism using genome-wide long mate-pair sequencing of a congenital t(16;21) in a series of three RUNX1-mutated FPD/AML pedigrees

A. Buijs, M. Poot, S. Van Der Crabben, B. Van Der Zwaag, E. Van Binsbergen, M. J. Van Roosmalen, M. Tavakoli-Yaraki, O. De Weerdt, H. K. Nieuwenhuis, M. Van Gijn, W. P. Kloosterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2151-2154
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume26
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit