Embryogenesis and metastatic testicular germ cell tumors of adolescents

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-5
Aantal pagina's2
TijdschriftKlinische Pädiatrie
Volume221
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit