Embryology, normal anatomy, and imaging techniques of the hyoid and larynx with respect to forensic purposes: A review article

Vidija Soerdjbalie-Maikoe, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Embryology, normal anatomy, and imaging techniques of the hyoid and larynx with respect to forensic purposes: A review article'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen