Embryonal tumor with multilayered rosettes (ETMR): Signed, sealed, delivered ...

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-308
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume128
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit