Endocrine disorders are prominent clinical features in patients with primary antibody deficiencies

Eva C. Coopmans, Paweena Chunharojrith, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Marianne W. van der Ent, Sigrid M.A. Swagemakers, Iris H. Hollink, Barbara H. Barendregt, Peter J. van der Spek, Aart Jan van der Lely, P. Martin van Hagen, Virgil A.S.H. Dalm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endocrine disorders are prominent clinical features in patients with primary antibody deficiencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen