Endodermal sinus tumor of the maxillary sinus

Gerrit Jan Westerveld, Jasper J. Quak, Dorine Bresters, Christian M. Zwaan, Paul Van Der Valk, Charles R. Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)691-692
Aantal pagina's2
TijdschriftOtolaryngology - Head and Neck Surgery
Volume124
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit