Endodermal sinus tumor of the ovary during pregnancy: A case report

A. G.J. van der Zee, H. W.A. de Bruijn, J. Bouma, J. G. Aalders, J. W. Oosterhuis, E. G.E. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

30 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Serum α-fetoprotein screening led to the detection of an endodermal sinus tumor of the ovary in a 24-year-old female in week 17 of pregnancy. After surgery, chemotherapy was postponed. In week 28 levels of serum α-fetoprotein increased, but delivery was delayed until 33 weeks' gestation. After delivery, the patient received four chemotherapy courses (cisplatin, etoposide, and bleomycin). Mother (24 months after last chemotherapy) and child are doing well.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)504-506
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
Volume164
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endodermal sinus tumor of the ovary during pregnancy: A case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit