Endometriose in het ligamentum teres uteri als oorzaak van pijn in de lies

M. H.W.A. Wijnen, H. M. Peters, R. M.H. Roumen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Within one year three patients, women aged 31, 28 and 26 years, presented with a cyclic painful small mass in the inguinal region. Histopathological examination of the resected specimen showed a pattern consistent with an extra-abdominal localization of endometriosis in the round ligament. The patients' complaints disappeared after surgical resection. It is concluded that in case of a painful mass in the inguinal region in a fertile woman endometriosis of the round ligament should be considered.

Vertaalde titel van de bijdrageEndometriosis in the uterine round ligament as a cause of inguinal pain
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2073-2075
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume141
Nummer van het tijdschrift43
StatusGepubliceerd - 25 okt. 1997
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endometriose in het ligamentum teres uteri als oorzaak van pijn in de lies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit