Endothelial damage in long-term survivors of childhood cancer

Cornelia A.J. Brouwer, Aleida Postma, H. Louise H. Hooimeijer, Andries J. Smit, Judith M. Vonk, Arie M. Van Roon, Maarten P. Van Den Berg, Wil V. Dolsma, Joop D. Lefrandt, Margreet T.E. Bink-Boelkens, Nynke Zwart, Elisabeth G.E. De Vries, Wim J.E. Tissing, Jourik A. Gietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endothelial damage in long-term survivors of childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry