Eosinophilic myenteric ganglionitis as a cause of chronic intestinal pseudo-obstruction

Ariadne H.A.G. Ooms, Joanne Verheij, Jessie M. Hulst, John Vlot, Cynthia Van Der Starre, Lissy De Ridder, Ronald R. De Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-127
Aantal pagina's5
TijdschriftVirchows Archiv
Volume460
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit