EphB receptor activity suppresses colorectal cancer progression

Eduard Batlle, Julinor Bacani, Harry Begthel, Suzanne Jonkeer, Alexander Gregorieff, Maaike Van De Born, Núria Malats, Elena Sancho, Elles Boon, Tony Pawson, Steven Gallinger, Steven Pals, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

352 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EphB receptor activity suppresses colorectal cancer progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen