EphB/EphrinB receptors and Wnt signaling in colorectal cancer

Hans Clevers, Eduard Batlle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

132 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EphB/EphrinB receptors and Wnt signaling in colorectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science