Epidemiology and biology of relapse after stem cell transplantation

Mary Horowitz, Hans Schreiber, Alex Elder, Olaf Heidenreich, Josef Vormoor, Christina Toffalori, Luca Vago, Nicolaus Kröger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

75 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1379-1389
Aantal pagina's11
TijdschriftBone marrow transplantation
Volume53
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit