Epidemiology of Cerebral Palsy in Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis of the Most Frequently Studied Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of the Most Frequently Studied Outcomes

Marloes van Gorp, Sander R. Hilberink, Suzie Noten, Joyce L. Benner, Henk J. Stam, Wilma M.A. van der Slot, Marij E. Roebroeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epidemiology of Cerebral Palsy in Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis of the Most Frequently Studied Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of the Most Frequently Studied Outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen