Epidemiology of Neisseria meningitidis: serogrouping and serotyping; a method for large-scale serotyping

S. de Marie, J. H.J. Hoeijmakers, J. T. Poolman, H. C. Zanen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)470-472
Aantal pagina's3
TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek
Volume47
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit