Epigenetics and Control of RNAs

Henrike Maatz, Sebastiaan van Heesch, Franziska Kreuchwig, Allison Faber, Eleonora Adami, Norbert Hubner, Matthias Heinig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epigenetics and Control of RNAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen