Epigenotype, phenotype, and tumors in patients with isolated hemihyperplasia

Jet Bliek, Saskia Maas, Mariel Alders, Johannes H M Merks, Marcel Mannens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epigenotype, phenotype, and tumors in patients with isolated hemihyperplasia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen