Epistatic relationships reveal the functional organization of yeast transcription factors

Jiashun Zheng, Joris J. Benschop, Michael Shales, Patrick Kemmeren, Jack Greenblatt, Gerard Cagney, Frank Holstege, Hao Li, Nevan J. Krogan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epistatic relationships reveal the functional organization of yeast transcription factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Chemische stoffen