Erratum: Adult mammalian stem cells: The role of Wnt, Lgr5 and R-spondins (The EMBO Journal (2012) 31, (2685-2696) DOI:10.1038/emboj.2012.149)

Jurian Schuijers, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3031-3032
Aantal pagina's2
TijdschriftEMBO Journal
Volume31
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 jul. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit