Erratum: Aggressive fibromatosis involving the mandible - Case report and review of the literature (Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics (January 2005) 99 (30-38) PII: S1079-2104(04)00256-2 and DOI: 10.1016/j.tripleo.2004.03.026)

L. Seper, H. Bürger, J. Vormoor, U. Joos, J. Kleinheinz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254
Aantal pagina's1
TijdschriftOral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics
Volume99
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit