Erratum: Capitate and hamate fracture in a child: The value of MRI imaging (Emergency Radiology DOI: 10.1007/s10140-009-0815-9)

Miryam C. Obdeijn, Cornelis H. Van Der Vlies, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169
Aantal pagina's1
TijdschriftEmergency Radiology
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit