Erratum: CRTAP mutations in lethal and severe osteogenesis imperfecta: The importance of combining biochemical and molecular genetic analysis (European Journal of Human Genetics (2009) vol. 17 1560-1569 10.1038/ ejhg.2009.75))

Fleur S. Van Dijk, Isabel M. Nesbitt, Peter G.J. Nikkels, Ann Dalton, Ernie M.H.F. Bongers, Jiddeke M. van de Kamp, Yvonne Hilhorst-Hofstee, Nicolette S. Den Hollander, Augusta M.A. Lachmeijer, Carlo L. Marcelis, Gita M.B. Tan-Sindhunata, Rick R. van Rijn, Hanne Meijers-Heijboer, Jan M. Cobben, Gerard Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1692
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume17
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit