Erratum: Drug sensitivity assays in leukaemia and lymphoma (British Journal of Haematology, 74, 381-384)

A. J.P. Veerman, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit