Erratum: Effect of Polymorphisms in folate-related genes on in vitro methotrexate sensitivity in pediatric acute lymphoblastic leukemia (Blood (July 15, 2005) 106 (717-720))

Jonge De Jonge, Gerrit Jansen, Christina H. Van Zantwijk, Gertjan J.L. Kaspers, Godefridus J. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1198
Aantal pagina's1
TijdschriftBlood
Volume106
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 aug. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit