Erratum: EphB receptor activity suppresses colorectal cancer progression (Nature (2005) 435 (1126-1130))

Eduard Batlle, Julinor Bacani, Harry Begthel, Suzanne Jonkheer, Alexander Gregorieff, Maaike Van De Born, Núria Malats, Elena Sancho, Elles Boon, Tony Pawson, Steven Gallinger, Steven Pals, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)881
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume436
Nummer van het tijdschrift7052
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 aug. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit