Erratum: Glycolipids of human primary testicular germ cell tumours (British Journal of Cancer (1996) 74 (133-140))

R. A. Olie, B. Fenderson, K. Daley, J. W. Oosterhuis, J. Murphy, L. H.J. Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1853
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Cancer
Volume74
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit