Erratum: Improved antitumor response to isolated limb perfusion with tumor necrosis factor after upregulation of endothelial monocyte-activating polypeptide II in soft tissue sarcoma (Annals of Surgical Oncology (October 2002) 9 (812-819))

T. E. Lans, T. L.M. Ten Hagen, R. Van Horssen, P. C. Wu, S. T. Van Tiel, S. K. Libutt, H. R. Alexander, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)330
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit