Erratum: Intact IFN-γR1 Expression and Function Distinguishes Langerhans Cell Histiocytosis From Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease (J Clin Immunol, (2014), DOI 10.1007/s10875-013-9959-1)

Willemijn T. Quispel, Janine A. Stegehuis-Kamp, Susy J. Santos, Annelies van Wengen, Edward Dompeling, R. Maarten Egeler, Esther van de Vosse, Astrid G.S. van Halteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-172
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Immunology
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit