Erratum: Lentiviral marking of patient-derived acute lymphoblastic leukaemic cells allows in vivo tracking of disease progression (Leukemia (2013) 27 (718-721) DOI: 10.1038/leu.2012.206)

S. Bomken, L. Buechler, K. Rehe, F. Ponthan, A. Elder, H. Blair, C. M. Bacon, J. Vormoor, O. Heidenreich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1792
Aantal pagina's1
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit