Erratum: Lessons from human teratomas to guide development of safe stem cell therapies (Nature Biotechnology (2012) 30 (849-857))

J. J. Cunningham, T. M. Ulbright, M. F. Pera, L. H. Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)565
Aantal pagina's1
TijdschriftNature Biotechnology
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit