Erratum: MAPK pathway activation through BRAF gene fusion in pilocytic astrocytomas; A novel oncogenic fusion gene with diagnostic, prognostic and therapeutic potential (Journal of Pathology (2010) 222 (324-328))

Judith W.M. Jeuken, Pieter Wesseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)446
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Pathology
Volume223
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit