Erratum: Patient-derived oral mucosa organoids as an in vitro model for methotrexate induced toxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia (PLoS ONE (2020) 15:5 (0231588) DOI: 10.1371/journal.pone.0231588)

E. Driehuis, N. Oosterom, S. S. G.Heil, I. I. B.Muller, M. Lin, S. Kolders, G. Jansen, R. De Jonge, R. Pieters, H. Clevers, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Notice of republication An incorrect version of S1 Fig was published in error. This article was republished on July 27, 2020 to correct for this error. Please download this article again to view the correct version.

Originele taal-2Engels
Artikelnummere0237488
TijdschriftPLoS ONE
Volume15
Nummer van het tijdschrift8 August
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum: Patient-derived oral mucosa organoids as an in vitro model for methotrexate induced toxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia (PLoS ONE (2020) 15:5 (0231588) DOI: 10.1371/journal.pone.0231588)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit