Erratum: Predicting early failure in node-positive breast cancer (Clinical Cancer Research (July 1))

Ian F. Faneyte, Johannes L. Peterse, Harm Van Tinteren, Corina Pronk, Marijike Bontenbal, Louk V.A.M. Beex, Elsken Van Der Wall, Dick J. Richel, Marianne A. Nooij, Emile E. Voest, Pierre Hupperets, Elisabeth M. TenVergert, Elisabeth G.E. De Vries, Sjoerd Rodenhuis, Marc J. Van De Vijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5295
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Cancer Research
Volume10
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit