Erratum: Rapid loss of intestinal crypts upon conditional deletion of the Wnt/Tcf-4 Target Gene c-Myc (Molecular and Cellular Biology (2006) 26:22 (8418-8426) DOI: 10.1128/MCB.00821-06)

Vanesa Muncan, Owen J. Sansom, Leon Tertoolen, Toby J. Phesse, Harry Begthel, Elena Sancho, Alicia M. Cole, Alex Gregorieff, Ignacio Moreno De Alboran, Hans Clevers, Alan R. Clarke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Page 8423, Fig. 5A: The radioactive bands in the upper panel and the RNA bands in the lower panel were inadvertently duplicated. The corrected image, which reflects the original experimental data from 2005, should appear as shown below. This correction does not alter the conclusions of the article.

Originele taal-2Engels
TijdschriftMolecular and Cellular Biology
Volume38
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2018
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum: Rapid loss of intestinal crypts upon conditional deletion of the Wnt/Tcf-4 Target Gene c-Myc (Molecular and Cellular Biology (2006) 26:22 (8418-8426) DOI: 10.1128/MCB.00821-06)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit