Erratum: Safety and efficacy of isolated limb perfusion in elderly melanoma patients (Annals of Surgical Oncology (2002) 9 (968-974) DOI: 10.1245/ASO.2003.01.002)

E. M. Noorda, B. C. Vrouenraets, O. E. Nieweg, A. N. Van Geel, A. M.M. Eggermont, B. B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)202
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit