Erratum: The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery (Cell (2016) 167(5) (1145–1149) (S0092867416315288) (10.1016/j.cell.2016.11.007))

The International Human Epigenome Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

47 Citaten (Scopus)

Samenvatting

(Cell 167, 1145–1149; November 17, 2016) In the above article, the collaborator Manel Esteller was incorrectly listed as Manel Esteller Badosa. The author and collaborator list has been corrected online.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1897
Aantal pagina's1
TijdschriftCell
Volume167
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum: The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery (Cell (2016) 167(5) (1145–1149) (S0092867416315288) (10.1016/j.cell.2016.11.007))'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit