Erratum: The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery (Cell (2016) 167(5) (1145–1149) (S0092867416315288) (10.1016/j.cell.2016.11.007))

The International Human Epigenome Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum: The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery (Cell (2016) 167(5) (1145–1149) (S0092867416315288) (10.1016/j.cell.2016.11.007))'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen