Erratum to: Intact IFN-γR1 expression and function distinguishes Langerhans cell histiocytosis from Mendelian susceptibility to mycobacterial disease (Journal of Clinical Immunology DOI: 10.1007/s10875-013-9959-1)

Willemijn T. Quispel, Janine A. Stegehuis-Kamp, Susy J. Santos, Annelies Van Wengen, Edward Dompeling, R. Maarten Egeler, Esther Van De Vosse, Astrid G.S. Van Halteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)600
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Immunology
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit