Erratum to: What Are the Long-term Results of MUTARS® Modular Endoprostheses for Reconstruction of Tumor Resection of the Distal Femur and Proximal Tibia? (Clinical Orthopaedics and Related Research®, (2017), 475, 3, (708-718), 10.1007/s11999-015-4644-8)

Michaël P.A. Bus, Michiel A.J. van de Sande, Marta Fiocco, Gerard R. Schaap, Jos A.M. Bramer, P. D.Sander Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

This article was updated to correct the mistagging of the last author’s family name. It is correct as displayed here as P.D. Sander Dijkstra (P.D.S. Dijkstra). Dijkstra is the family name.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)922
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Orthopaedics and Related Research
Volume475
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to: What Are the Long-term Results of MUTARS® Modular Endoprostheses for Reconstruction of Tumor Resection of the Distal Femur and Proximal Tibia? (Clinical Orthopaedics and Related Research®, (2017), 475, 3, (708-718), 10.1007/s11999-015-4644-8)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit