Establishment and characterization of a canine keratinocyte organoid culture system

Dominique J. Wiener, Onur Basak, Priyanca Asra, Kim E. Boonekamp, Kai Kretzschmar, Angelos Papaspyropoulos, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishment and characterization of a canine keratinocyte organoid culture system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Veterinary Science and Veterinary Medicine