Estimation of distant metastasis–free survival in trials of adjuvant therapy for melanoma

Alexander Eggermont, Stefan Suciu, Michal Kicinski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1374-1376
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume380
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 apr. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit