Ethical considerations and rationale of the MAKI trial: A multicenter double-blind randomized placebo-controlled trial into the preventive effect of palivizumab on recurrent wheezing associated with respiratory syncytial virus infection in children with a gestational age of 33-35weeks

Maarten Blanken, Maroeska Rovers, Elisabeth Sanders, Louis Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ethical considerations and rationale of the MAKI trial: A multicenter double-blind randomized placebo-controlled trial into the preventive effect of palivizumab on recurrent wheezing associated with respiratory syncytial virus infection in children with a gestational age of 33-35weeks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen