Eucaloric very-low-carbohydrate ketogenic diet in acromegaly treatment

Eva C. Coopmans, Kirsten A.C. Berk, Nour El-Sayed, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Aart J. Van Der Lely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2161-2162
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume382
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 mei 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit