European interdisciplinary guideline on invasive squamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment

the European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

179 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European interdisciplinary guideline on invasive squamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen