European Society of Paediatric Radiology (ESPR) Child Abuse Taskforce Committee: A response to Miller et al.

Michael Paddock, Catherine Adamsbaum, Ignasi Barber, Maria Raissaki, Rick Van Rijn, Amaka C. Offiah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)941-944
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit