Evaluation of a patient information website for childhood cancer survivors

Sebastiaan L. Knijnenburg, Leontien C. Kremer, A. Birgitta Versluys, Katja I. Braam, Minke S. Mud, Heleen J. Van Der Pal, Huib N. Caron, Monique W. Jaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of a patient information website for childhood cancer survivors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen