Evaluation of Cost-effectiveness of FDG-PET in Non-Small Cell Lung Cancer

Otto S. Hoekstra, Harm van Tinteren, Egbert F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-337
Aantal pagina's9
TijdschriftPET Clinics
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit