Evaluation of short-term precision for tibial ultrasonometry

M. H. Lequin, R. R. Van Rijn, S. G.F. Robben, W. C.J. Hop, S. Dijkhuis, M. M.E.G. Fijten, L. A.W. Meijer, C. Van Kuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of short-term precision for tibial ultrasonometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen